Transsibiriska järnvägen, Kina & Mongoliet (Juni 2016)

kinmur 3törn