Separatutställning, Museu Alfredo Andersen, Curitiba, Brasilien

brasunnamed (45) unnamed (47)Accept listen (2) Breathe let go unnamed (21) unnamed (78) energitrådar 1 energitråd 2 unnamed (32)