Projekt

Att andas sig igenomEn utställning om livets bräcklighet, om sorg och överlevnad

Förr eller senare drabbas vi alla av någon form av förlust, något oväntat och oförutsägbart sker och livet skakar om oss. Världen går i bitar och ingenting är längre självklart. Det var ju inte så här det var tänkt eller skulle bli, ändå är sorgen en del i detta att vara människa och det enda man kan göra är att andas sig igenom. Utställningen handlar om den vägen och de känslor som måste genomlevas under tiden.

Museu Alfredo Andersen, Curitiba, Brasilien, november 2016 – januari 2017

2011 Initiativtagare och deltagare i tvärkulturellt projekt: ”Ambulastories – Konstnären som pilambulastories 2grim”. Pilgrimsvandringar har alltid fascinerat mig. En färd mot ett mål, men där också vandringen i sig kan vara lika betydelsefull som själva målet. Jag kan se paralleller mellan pilgrimens vandring och konstnärens utforskande färd i en process där skapandet i sig är minst lika viktigt som slutresultatet. Liksom pilgrimen är konstnären en person som ger sig tid att testa inre och yttre gränser. Att ge sig ut på okända vägar, att forska och utmana både fysiskt och psykiskt. År 2005 fick jag idén till ett tvärkulturellt projekt. Konstnärer som ställer det kulturhistoriska perspektivet på pilgrimers vandringar i förhålland
e till sitt eget sökande efter mål och mening. Tankefröet slog rot, växte och tog form år 2009. Jag bjöd då in ett antal konstnärer med olika uttryckssätt och i olika åldrar, för att tillsammans göra en pilgrimsvandring i Skaratrakten, en bygd där det genom många århundraden funnits pilgrimsleder, bland annat upp till Nidaråsdomen i Norge. Efter vår pilgrimsvandring diskuterade vi gemensamt fram utställningens form. Var och en har individuellt tolkat ämnet och arbetat med sina egna verk som visades tillsammans med kommentarer och reflektioner. I utställningen ingick också via grafiska bilder, texter och objekt, en kulturhistorisk glimt av fenomenet pilgrimsvandringar inom kristenheten, liksom en inblick i andra kulturers pilgrimstraditioner. Utställningen visades på Västergötlands Museum i Skara 2011.

2011 Projektet ”Boning” Vad betyder boning? Vad står det för? Är boning endast ett rumsligt begrepp? Identitet och boning, hör det ihop? Är boning förknippat med den plats varifrån man kommer eller kanske dit man är på väg? Dessa frågor har kvinnor från två olika kulturer fått möjlighet att fundera kring och uttrycka i form av broderier och fotografier. Temat boning har skapat ett möte mellan kvinnor från orten Dragsmark i Bohuslän och kvinnor från byn Katakorr i Gambia. I utställningen möts de olika perspektiven och platserna i ett rum där även betraktaren ställs inför samma frågor. Utställningens innehåll var till salu och behållningen gick oavkortat till kvinnorna i byn Katakorr och möjliggjorde inköp av solceller för att lättare kunna få upp vatten ur brunnarna och bevattna den torra jorden. Initiativtagare, utställningsdeltagare och projektledare: Maria Heed och Rakel Heed Styffe.

bild till människans sju ingångar 1Människans sju ingångar 2002 ”Människan sju ingångar, en tvärkulturell föreställning, är ett möte mellan myten och riten. Verket har sina rötter ca 1000 år tillbaka i tiden, i dåtidens Grönland. Tron på människans sju ingångar, ögon, öron, näsborrar och mun har varit central, och olika former av mönster inom hantverk eller exempelvis tatueringar har haft symboler för de sju ingångarna. Genom ingångarna kom och förmedlades livet och kunskapen, i form av intryck eller den luft man andades. Efter att studerat folktro och myter, bland annat på plats i Grönland, tog idén om ett möte mellan skulptur, musik och ljus form. Musiken som valdes är Ingvar Lidholms ”Riter”, som i sig handlar om grundläggande, mänskliga frågor. Under musikens lopp växer en sex meter hög ansiktsfigur fram på scen och genom ansiktets sju ingångar kan man både ana och se hur intrycken, kunskapen och historien rusar genom livet”.

projekt myternas grönlandMyternas Grönland 2001 – 2002 ”En utställning kring liv och död, starka naturkrafter och inuiternas vardagsliv. Om myternas Grönland i en tid då allt var besjälat och besatt av en inre kraft. Utställningen består av bilder, texter, föremål, ljud samt musik och vill ge en inblick i Grönland under förkristen tid då alla ting var levande och hade sin ”inua”, sin själ, ond eller god. Inuiterna har alltid levt under stränga villkor och i vardagslivet ingick att hålla sig väl med naturens alla osynliga krafter. Myternas Grönland är producerad efter en stipendieresa till Grönland sommaren 1999”. Utställningen visades i Göteborg, Stockholm och på Åland.